HOEVEEL ROOKT EEN DAMPER

Veel mensen die overgestapt zijn naar elektronisch roken vragen zich af “hoeveel damp ik in vergelijking tot roken”. Deze vraagstelling is helaas krom. Want roken en dampen zijn twee verschillende aspecten, net als bijvoorbeeld roken in vergelijk met nicotine pleisters. Want wanneer men overstapt op nicotine pleisters, is deze vraag meteen minder interessant.

We kunnen elektronisch roken en klassiek roken dan ook zeer moeilijk met elkaar vergelijken. Eén hijsje van de elektronische sigaret komt niet overeen met één hijsje van een klassieke sigaret. Toch blijven dampers vaak zoeken naar de verhoudingen tussen deze appels en peren.

Van teer en allerlei bekende carcinogene stoffen is bij het dampen geen sprake meer. Kortom, daar loopt de vergelijking al stuk. Want wat willen we nu eigenlijk werkelijk weten? We willen eigenlijk weten hoe verslaafd we zijn aan nicotine. En omdat we gewend zijn dit te ’tellen’ in aantallen sigaretten, blijven we proberen deze vergelijking te maken.

Hoeveel nicotine de mens binnen krijgt als men dampt, uitgedrukt in sigaretten; dat is wat we willen weten. En het stomme is, niemand weet het antwoord. Uiteraard kunnen we ‘dicht in de buurt zitten’ of een aanname maken die berust op wetenschappelijke artikelen. Maar echt zeker weten doen we niet. Daarom zal de vergelijking die hier onder beschreven staat ook niet als feit gezien moeten worden, maar als een nog niet voldoende onderbouwde aanname of wellicht als een vuistregel.

Nicotine in de sigaret

Hoeveel nicotine zit er in één gewone (regular) Marlboro sigaret? En hoeveel van welke stoffen krijgen we daarvan binnen en hoeveel wordt daarvan weer opgenomen door ons lichaam?

Eerst een opsomming van de wél bekende feiten;

  • Aanduidingen van hoeveelheden teer en nicotine op een pakje sigaretten zijn geen indicatie voor de hoeveelheden die een individuele roker ‘binnen’ krijgt. Zo zijn ze ook nooit bedoeld. Zo worden ze echter wel door de consument geïnterpreteerd.
  • De teer- en nicotineaanduidingen op het pakje geven een sterke onderschatting van wat de roker ‘binnen’ krijgt.
  • De machine die de gehaltes aan teer en nicotine meet, krijgt ook een bepaalde hoeveelheid lucht toe gediend. Deze geeft daardoor lagere waarden voor ingenomen teer en nicotine aan. Mensen roken echter niet als de machine.
  • Matigen (minder gaan roken) is voor de meeste rokers geen alternatief voor stoppen met roken. Ze krijgen genoeg nicotine binnen om de lichamelijke afhankelijkheid in stand te houden, maar te weinig om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Verslaafde rokers houden dit niet lang vol.
 • Aan sigaretten wordt ammonia toegevoegd. Hierdoor wordt de werking van de nicotine versneld en versterkt, waardoor de verslavende werking groter is.¹

 Op alle sigarettenpakjes worden voorts vermeld:²
a. het nicotinegehalte, aangeduid met het woord nicotine, in tienden van een milligram per sigaret;
b. het teergehalte, aangeduid met het woord teer, in milligrammen per sigaret;
c. het koolmonoxidegehalte, aangeduid met het woord koolmonoxide, in milligrammen per sigaret.

Op alle verpakkingseenheden van shag worden voorts vermeld:²
a. het nicotinegehalte, aangeduid met het woord nicotine, in tienden van een milligram per shagje van 750 milligram;
b. het teergehalte, aangeduid met het woord teer, in milligrammen per shagje van 750 milligram.

Dus nu we weten dat het nicotine gehalte welke op een pakje sigaretten staat, het nicotinegehalte is dat van 1 sigaret af kan komen. En dat het nicotine gehalte is getest door een machine, waarbij er ammonium is toegevoegd aan de sigaret. Deze laatste zorgt er voor dat de opname door het menselijk lichaam van de nicotine maximaal is. Maar door de rookgewoonte, zoals de manier van trekken en inhaleren, is het dus heel variërend hoeveel nicotine, teer en koolmonoxide men binnen krijgt. Dit kan dus gemakkelijk meer nicotine zijn dan bijvoorbeeld de gestelde 0,8mg die op het pakje vermeld staan.

 1. Het nicotine gehalte op pakjes sigaretten gaat over één enkele sigaret
 2. Het nicotine gehalte op een pakje sigaretten, is het gehalte dat getest is door een machine; deze rookt niet zoals de mens.
 3. De rokende mens kan meer nicotine binnenkrijgen van één sigaret dan op het pakje vermeld staat.
 4. In klassieke sigaretten zit ammonium; dit zorgt voor een snellere opname van nicotine in het lichaam.

Op een bakje Marlboro staat dus: 0,8mg nicotine. Laten we dit maar aannemen zoals het is. Ik heb geen laboratorium waarbij ik kan testen hoeveel nicotine er nu daadwerkelijk door mijn lichaam wordt opgenomen. Zeker weet ik nu wel, uit diverse onderzoeken, dat het meer is dan die 0,8mg die op het pakje vermeld staat.

Als iemand een pakje per dag rookt met een inhoud van 20 sigaretten dan heeft het lichaam sowieso een nicotine inname van: 20 * 0,8 = 16mg nicotine, maar waarschijnlijk meer.

Nicotine is an addictive poisonous alkaloid C 5 H 4 NC 4 H 7 NCH 3 , derived from the tobacco plant. Nicotine is used as an insecticide. Forty milligrams of nicotine has killed an adult (Merck Index). One deep drag on a cigarette can provide 0.35 mg nicotine. Therefore, one cigarette can provide 3.5 mg of nicotine and twenty one cigarettes provide 73.5 mg of nicotine. There is often in excess 250 mg of nicotine in one hundred cigarettes.
pp. 375 and 379, Wynder, E. L. and Hoffman, D, Tobacco and Tobacco Smoke.

Kortom een flinke hijs aan een sigaret kan al snel 0,35 mg nicotine bevatten, waarbij er bij 20 sigaretten al snel 73,5mg nicotine door het lichaam wordt opgenomen. De inname is uiteraard nog hoger dan de opname.

Nicotine in e-liquids

Op e-liquids (dampvloeistof) zien we vaak een getal staan gevolgd door de letters MG. MG staat voor milligrammen. Zo kennen wel 0 mg (geen nicotine), 6 mg (laag), 12 mg (gemiddeld) en 16mg (hoog). Uiteraard zijn alle getallen tussen de 0 en de 20 mogelijk. Zelfs daarboven zou kunnen, enkel dat is bij wet verboden binnen Nederland. Er mogen geen liquids meer verkocht worden met 20mg nicotine of hoger.

Het aantal milligrammen nicotine wordt aangegeven per milliliter vloeistof. Een 10ml flesje waar 16mg op staat betekent dus: 16mg * 10ml = 160mg nicotine totaal, over de gehele inhoud van het flesje e-liquid.

Soms staat het nicotine gehalte vermeld in procenten. Hiervoor maken we gebruik van term ‘procent-oplossing’, hierbij is gegeven is dat 1mg vaste stof oplossen in 100ml vloeistof; 1% is. Dus 16mg nicotine opgelost in 10ml vloeistof is: 10/100 * 16 = 1,6%
Of je verschuift de komma gewoon een plekje naar links; 6mg is 0,6%; 9mg is 0,9%; 12mg is 1,2% et cetera.

Hoeveel van die 16mg / ml krijgen we dan binnen? Ook dit hangt weer sterk af van een aantal factoren:

 • Welke apparatuur er gebruikt wordt; wat voor verdamper, wat voor coil
 • Hoe wordt de apparatuur gebruikt; wat voor voltage of wattage
 • Kortom, hoeveel nicotine wordt er daadwerkelijk vanuit de vloeistof naar damp omgezet en hoe snel wordt er damp geproduceerd
 • Maar ook; Wat is onze damp gewoonte; grote hijsen, diepe hijsen
 • En, hoe goed kan het lichaam nicotine onttrekken uit de damp van de liquid

Sigaret VS e-Sigaret

Op e-liquid staat altijd duidelijk vermeld hoeveel nicotine er is toegevoegd aan de vloeistof. Hierin gaat onze vergelijk dus al redelijk op appels en peren lijken. Op sigaretten verpakkingen staat vermeld hoeveel nicotine er door de mens geïnhaleerd zou kunnen worden, niet hoeveel er daadwerkelijk is toegevoegd aan de sigaret. Bij e-liquids gaat de vermelding dus over hoeveel nicotine er door de fabrikant is toegevoegd aan de vloeistof, niet een aanname van hoeveel het menselijke lichaam binnen krijgt.

Daarnaast speelt er nog een duidelijk verschil mee. Het lichaam. Het lichaam moet de nicotine wel opnemen. In sigaretten zit ammonium dat voor versnelde opname zorgt, in e-liquid zit deze giftige stof niet. Dus wat we bij de sigaretten aan nicotine inademen, daarvan kunnen we bijna zeker dat het lichaam dit ook opneemt. Maar bij elektronisch roken, weten we niet hoeveel nicotine het lichaam opneemt.

Het nicotine gehalte berekenen met de verhouding klassieke sigaret vs elektronische sigaret is dus erg complex omdat:

 1. De manier van nicotine vermelding anders is tussen elektronische sigaretten en klassieke sigaretten
 2. Er in sigaretten een nicotine accelerator zit (ammonium) en deze niet in e-liquid zit.
 3. Het per elektronische sigaret verschilt. De ene e-sigaret dampt nu eenmaal beter dan de andere.
 4. Het verschil tussen rook en damp zorgt ook verschillende manieren van nicotine opname van de longen. Dampmoleculen zijn groter, waardoor het lastiger is in de longvaten te penetreren dan klassieke sigaretten rook.
 5. De rest van de ingrediënten: Zo bevat e-liquid dragende stoffen zoals PG en VG die maar moeilijk nicotine vrij geven.
 6. Ph-waarde van de rook of damp maakt ook verschil of het lichaam beter nicotine opneemt of niet.

En zo zullen er nog meer punten zijn, waardoor het niet mogelijk is het nicotine gehalte van de klassieke sigaret één op één te vergelijken met dat van de elektronische sigaret. Maar uiteraard willen we nog steeds een benadering vinden. Op zijn minst een makkelijk te onthouden ezelsbruggetje dat we dagelijks kunnen gebruiken.

Een onderzoek van Dr. Farsalinos wijst onder andere het volgende uit: Om tijdens 5 minuten dampen hetzelfde nicotine gehalte in het bloed te krijgen als wanneer men 5 minuten zou roken, zou men moeten dampen op een sterkte van 50mg/ml. Kortom er wordt helemaal niet zoveel opgenomen uit de e-liquids door ons lichaam³

Er zijn verschillende onderzoeken geweest. In de bron vermelding onderaan zie je enkele staan. Waar het uiteindelijk op neer komt is dat we zeer waarschijnlijk slechts 1/3 tot 1/5 van de nicotine opnemen uit de aangegeven mg/ml die op de verpakking van de e-liquids staat. Om maar even van het minst positieve uit te gaan,  gaan we voor de verdere berekeningen uit van 1/3. Dat betekent dat er van een milliliter vloeistof met 16mg nicotine, door het lichaam (1/3 * 16mg =) 5,3mg nicotine wordt opgenomen.

De volgende stap in de berekening neem ik niet graag, want het berust op volledige aannamen, op enkelvoudige onderzoeken en tot slot ik ben zelf geen laborant. Het is vervelend als je verkeerde informatie verschaft, daarom kies ik er meestal voor om geen informatie te geven. Voor de mensen die dus toch zelf hun rekenmachine zouden pakken om met de 1/3-nicotine-opnamen formule aan de slag te gaan hierbij de volgende tabel.

Sigaret: Marlboro regular met 0.8mg nicotine per sigaret
E-sigaret: Uitgaande van dat er 1/3 van de nicotine wordt opgenomen door het lichaam.
Verder wordt er met geen enkele andere variabele of onzekerheid rekening gehouden.

Horizontaal: het aantal milligrammen nicotine per milliliter
Verticaal: het aantal milliliters dat gedampt wordt

Getallen in het midden: het aantal sigaretten dat hoort bij de mg/ml nicotine en de gekozen milliliters tabel nicotine sigarettenBij deze vergelijking zijn we dus uitgegaan van een worst-case-scenario: een minimale nicotine opname van een sigaret (waarschijnlijk is deze in werkelijkheid aanzienlijk hoger) en de meest positieve opname van nicotine bij het dampen (waarschijnlijk is deze iets slechter). Kortom, in werkelijkheid zouden we een stuk minder ‘nep sigaretten roken’ tijdens het dampen.

Literatuur & bronvermelding:
¹bron: “Lichte sigaretten vallen zwaar tegen” Dr. Marc Willemsen, Drs. Trudy Prins

²bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006920/geldigheidsdatum_18-10-2014 “aanduidingenbesluit tabaksproducten 2014”

³bron: www.nature.com “Nicotine absorption from electronic cigarette use”

bron: www.pmi.com “Regulering van tabaksrook en testmethodes”

bron: www.ecigarettere-search.com bron: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2953858/

bron: pp. 375 and 379, Wynder, E. L. and Hoffman, D, Tobacco and Tobacco Smoke.

bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22311962

[ratings]

Getagd: / / / /