BBC Horizon docu over E-sigaretten

Gezien op TV

In het Britse televisie programma Horizon werd de e-sigaret uitgelicht. Is het een wonder of een bedreiging luidde de titel. De aflevering is van 24 mei 2016 en duurt een klein uurtje.

Er werd al snel duidelijk gemeld dat de resultaten die momenteel gehaald worden binnen de onderzoeken naar e-sigaretten en het effect ervan gelden voor korte termijn. Niemand kan nog iets zeggen wat de effecten zijn van e-roken op langer termijn als in 20 tot 30 jaar. Puur om het feit dat de e-sigaret nog niet zo lang op de markt is.

Wereldwijd zijn in sommige landen de e-sigaret verboden, anderen laten het toe met strenge regels. Maar in Groot Brittannië willen ze het wellicht in het zorgpakket opnemen.

In deze aflevering van Horizon werden een aantal proefjes gedaan. Ze vroegen zich het volgende af:

 • Er wordt veel onderzoek gedaan naar het effect van e-roken op mensen die voorheen rookten. Maar wat is het effect van e-roken bij een persoon die nog nooit gerookt heeft? Deze vraag stelden zij, omdat overheden bang zijn dat door de komst van de e-sigaret mensen (jongeren) die anders wellicht nooit zouden zijn gaan roken, nu alsnog zouden kunnen gaan beginnen middels de e-sigaret. (gateway effect)
 • Wat werkt beter om te stoppen met roken; cold turkey, nicotine pleisters of de e-sigaret?
 • Wat is het verschil tussen de e-sigaret en de klassieke sigaret, als we kijken naar de toxische stoffen?
 • Wat doet nicotine met het lichaam?
 • Hoe zit het met passieve mee-rokers en mee-dampers, zit hier een verschil tussen?
 • De cellen in ons lichaam die o.a. helpen bij de genezing van wonden, genezen minder snel als we sigaretten roken, hoe zit het als we dampen?

Uiteraard kwam er meer ter sprake dan bovenstaande punten, hiervoor nodig ik iedereen uit om deze docu zelf te bekijken.

De antwoorden waren redelijk positief voor de e-rokers.

Korte samenvatting m.b.t. de antwoorden:

 • Het is beter om helemaal niets te dampen of te roken. In de docu komt naar voren dat iemand die nog nooit gerookt heeft en deze voor 4 weken gaat dampen er kleine verschillen duidelijk worden. Ze gaven aan dat de 4 weken test eigenlijk iets te kort is, maar dampen geeft wel degelijk effect op de longen bij iemand die nog nooit gerookt heeft.
 • Er werd een groep van 24 personen gevraagd te stoppen met roken. Zij werden in 3 groepen van 8 personen verdeeld. Elke groep moest op een andere manier stoppen met roken. Cold turkey, met nicotine pleisters en met de e-sigaret. De proefpersonen werden vooraf allemaal medisch onderzocht. Na vier weken kwam het volgende eruit: slechts 2 personen wisten te stoppen met roken via cold turkey. Bij de nicotine pleisters en de e-sigaret wisten er 7 personen te stoppen met roken. De mensen die stopten via de e-sigaret hadden aan het eind van de rit minder nicotine in hun lijf, dan bij het gebruik van de nicotine pleister. De nicotine pleister won het op zijn beurt weer van de e-sigaret wanneer het ging over het in en uit ademen van lucht door de longen.
 • Het werd al snel duidelijk in het programma dat e-roken 95% minder schadelijk is dan klassiek roken. Dit lieten ze zien in een grafiek door reeds eerder gemaakte testen. Daarnaast wordt de nicotine in ons lichaam beter opgenomen als je dit binnen krijgt via de klassieke sigaret. Het blijkt zo te zijn dat in sigaretten stoffen zitten die nicotine sneller door het lichaam laat opnemen. Daarnaast bevat een klassieke sigaret bepaalde toegevoegde stoffen die er voor zorgen dat de nicotine uit een klassieke sigaret verslavender is, dan nicotine op zichzelf. De e-sigaret bevat deze toegevoegde stoffen niet.
 • Nicotine is volgens sommige deskundige vergelijkbaar met cafeïne, als het gaat om schadelijkheid.  Het gebruik van nicotine wordt afgeraden als je zwanger bent, het kan een gevaar zijn voor de foetus. En nicotine is tot op heden niet geclassificeerd als carcinogene stof, kortom het is niet kankerverwekkend.
 • Het meeroken is uiterst slecht, het meedampen is 99% beter dan het meeroken. Het is duidelijk dat er bij het dampen een hoog percentage aerosol aanwezig is. Aerosol is een gas dat uit hele kleine druppeltjes vocht bestaat, denk aan mist en wolken. Wat de lange termijn uitkomsten zijn van het meedampen is onbekend. Dat het beter is dan meeroken is wat nu naar voren kwam uit dit onderzoek. Verder geen schadelijke stoffen (koolmonoxide) en heel weinig nicotine.
 • Ze deden een microscopische test met lichaamscellen waar een ‘breuk’ in gemaakt was. Deze breuk moest weer natuurlijk hersteld worden. In 21 uur tijd wisten de cellen onder normale omstandigheden te herstellen. Maar wanneer er een klassieke sigaret werd toepast; wilde de cellen zicht niet meer herstellen, er gingen er zelfs een hoop dood. Met de e-sigaret was er geen verschil te zien met de test uit de ‘normale omstandigheden’. Kortom e-roken had volgens dit proefje geen negatief effect op het helen van wonden in en op ons menselijk lichaam, hetgeen roken wel heeft.
Getagd: /

Stel een vraag of geef een reactie