E-roken & De Wet

Op diverse websites is natuurlijk alles te vinden over de tabaks- en rookwarenwet. Er is zelfs zoveel te vinden dat je soms door de bomen het bos niet meer kunt zien. Of in ons geval; door de regels de damp niet meer kunt zien. Wat je tevens nog letterlijk zou kunnen opvatten ook.

Veelvuldig wordt aan mij wel eens gevraagd of ik voor opheldering kan zorgen. Ik ben slechts een e-sigaret deskundige, geen wet-spitter. Ook ik zal af en toe even een spiekbriefje nodig hebben. En waarom het spiekbriefje niet online plaatsten, wellicht hebben jullie er ook wat aan. Of niet… Enfin laten we gewoon beginnen.

Alle linkjes op een rijtje

In dit artikel komen een aantal verwijzingen naar andere pagina’s voor. Hier staan ze alvast allemaal onder elkaar.

 

E-sigaret schadelijk voor de gezondheid?

Het roken van e-sigaretten is minder slecht dan tabak roken, aldus Rijksoverheid.nl. Je mag dus niet zeggen dat e-sigaretten gezonder zijn, maar wel dat ze minder slecht zijn. De bijbehorende kanttekening zit hem in het onderzoek van het RIVM: “De gezondheidsrisico’s van het gebruik van e-sigaretten.

 

Mei 2016: Strengere regels voor de e-sigaret

Even wat knip & plak werk:

Er gelden strengere regels voor de e-sigaret sinds 20 mei 2016. De regels staan in de Tabaks- en rookwarenwet. Hierin wordt het volgende geregeld:

Een leeftijdsgrens van 18 jaar voor gebruik van de e-sigaret.

 • Eisen aan de veiligheid van de e-sigaret.
 • Eisen aan onder andere de vorm; de afgifte van de nicotinedosis; het maximumvolume van het navulreservoir (2 ml); kindveilige sluitingen.
 • Eisen aan de vloeistof. Bijvoorbeeld aan de maximumhoeveelheid in een navulverpakking (10 ml) en de kwaliteit.
 • Eisen aan de etikettering. Onder meer een verplichte bijsluiter met informatie over mogelijk schadelijke effecten en een aantal waarschuwingen, zoals: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’.
 • Eisen aan reclame. Reclame voor e-sigaretten is alleen nog toegestaan bij fysieke (tabaks- of) elektronische sigarettenspeciaalzaken. Andere vormen van reclame zijn verboden. Bij reclame-uitingen is het verplicht de waarschuwing te gebruiken die ook op de verpakking vermeld moet staan. De reclamemaker mag niet de indruk wekken dat de gebruiker het product kan gebruiken zonder schadelijke gevolgen.
 • Er mag ook niet op staan dat het kan helpen bij het stoppen met roken van tabaksproducten. – Oh help… dat deed het bij mij wel.

Het besluit geldt niet voor e-sigaretten en navulverpakkingen die zijn geregistreerd als geneesmiddel. – oke… ik loop achter. Zijn er e-sigaretten op basis van e-liquid geregistreerd als geneesmiddel?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert op naleving van de regels. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over de regels die gelden voor de e-sigaret.

 

Product- en verpakkingseisen

 • E-liquid verpakkingen mogen geen grotere inhoud hebben dan 10 ml.
 • Vloeistofreservoirs (tankjes, cartridges, POD’s enz) mogen geen grotere inhoud hebben dan 2 ml.
 • E-liquids mogen niet meer nicotine bevatten dan 20 mg/ml
  “De nicotinehoudende vloeistof bevat geen van de in artikel 7, lid 6, vermelde additieven;

 • E-sigaretten en e-liquids zijn kind- en manipulatief veilig, moeten beschermd zijn tegen breuk en lekkage en moeten lekvrij nagevuld kunnen worden.
 • Elektronische sigaretten en navulverpakkingen moeten een bijsluiter met de volgende punten bevatten:

 • E-sigaretten en e-liquids moeten een ingrediëntenlijst hebben. Waarbij de volgorde bepaald wordt door de hoeveelheid van de stof die aanwezig is, van hoog naar laag.
 • Verder staat de hoeveelheid nicotine vermeld van het product en ook de nicotine afgifte per dosis.
 • Batchnummer op e-liquids is verplicht.
 • De vermelding buiten bereik van kinderen houden is verplicht.

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret of navulverpakking wordt, indien van toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’.

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht: ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’.

 • De waarschuwingsteksten zijn in het lettertype ‘Helvetica‘ op een witte achtergrond. De grootte van het lettertype mag bijna zelf bepaald worden. Het moet goed leesbaar zijn en gecentreerd staan. En gewoon een groot deel van het witte vlak beslaan. Om het witte vlak heen. Dus om de wettelijk gestelde oppervlakte, moet een zwart rand aanwezig zijn die 1 mm breed is.
 • Verpakkingen dienen in het schap altijd met de waarschuwingsteksten naar voren geplaatst te worden; aan de consument.
 • Het is verboden om gebruik te maken van bestanden merken, namen, symbolen van andere producten of diensten. Je mag geen banaan afbeelden op een bananen e-liquid.

 

Reclame & Sponsoring

 • Elke vorm van reclame of sponsoring is verboden.
 • Tenzij het uitsluitend B2B betreft of binnen een land buiten de EU waar deze regels niet van kracht zijn.
 • Aan de voorgevel van een speciaalzaak mag het in totaal niet meer dan 2m2 beslaan.
 • Reclame in of aan speciaalzaak legt op geen enkele wijze een positief verband met gezondheid.

 

speciaalzaak: een inrichting zijnde een winkel of een onderdeel daarvan, met een afsluitbare eigen toegang waarin een totaal assortiment aan tabaksproducten of voor roken bestemde kruidenproducten van ten minste 90 merkenversies of elektronische dampwaar van ten minste 90 merkenversies aanwezig is voor het in de handel brengen en:

met een vloeroppervlakte van minimaal 10 m2, of met een vloeroppervlakte van minder dan 10 m2, die reeds voor 1 januari 2001 als tabaksspeciaalzaak of voor 20 mei 2016 als elektronische sigarettenzaak stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • Het gratis (of tegen een symbolisch bedrag) weggeven van tabak en aanverwanten producten (e-sigaret) om het product aan te prijzen, is verboden.
 • Reclame voor een elektronische sigaret of navulverpakking in of aan een speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Nicotine is zeer verslavend’.
 • Reclame voor een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine, een patroon zonder nicotine in of aan een speciaalzaak is voorzien van de waarschuwing ‘Dit product schaadt uw gezondheid’.
 • De tekst van de gezondheidswaarschuwingen beslaat ten minste 15% van het totale oppervlak van de reclame die in de speciaalzaak gebruikt wordt.

Voor tabaksproducten en aanverwante producten wordt soms reclame gemaakt door het samen met een ander product te verkopen. Er is dan sprake van koppelverkoop. Te denken valt aan aanstekers, asbakken, maar ook aan CD’s, radiootjes of pennen. Deze vorm van reclame is uitsluitend toegestaan in tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaken.

 • Displays zijn alleen toegestaan in tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaken.

 

Registratie verplichtingen

 • Producenten en importeurs dienen 6 maanden van te voren hun product aan te melden, voordat het in de handel gebracht mag worden. Hiervoor moeten een aantal gegevens ingevuld worden. Dit kan gepaard gaan met kosten. De kennisgeving geschiedt op elektronische wijze door middel van het common entry gate.

De kosten die samenhangen met de ontvangst, opslag, verwerking, analyse en publicatie van de verstrekte gegevens en bescheiden worden ten laste gebracht van degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. De kosten bedragen € 44,85 per nieuw of substantieel gewijzigd product. Indien aanvulling van gegevens en bescheiden, anders dan bepaald in artikel 4.5, derde lid, van het besluit, vereist is, wordt opnieuw € 44,85 in rekening gebracht.

 • De overheid mag informatie opvragen bij de producenten en importeurs dat betrekking heeft op de markt van e-sigaretten.
 • Een detaillist moet zich eerst registeren en goedkeuring gekregen hebben, indien deze op afstand wil verkopen aan landen in de EU. Dit kan op de registratie pagina van de NVWA

Met een registratieplicht wordt het aanbod voor grensoverschrijdende verkoop op afstand zichtbaar en daardoor reguleerbaar. Bij een verbod is dit niet het geval. Om die reden kiest de regering ervoor om een registratieplicht in te voeren voor alle detaillisten die grensoverschrijdende verkoop aanbieden.

 • Een detaillist hanteert een leeftijdsverificatiesysteem dat op het tijdstip van de verkoop vaststelt dat de consument voldoet aan de voorgeschreven minimum leeftijdsvereisten van de staat waarin de consument zich bevindt. In Nederland moet de koper 18 jaar of ouder zijn.

Wanneer de registratie ontbreekt, onvolledig of inadequaat is, kan de NVWA namens de minister een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 4.500. Dit geldt ook voor gevallen waarin detaillisten geen informatie verstrekken over het leeftijdsverificatiesysteem dat zij hanteren.

 

Verkoop beperkingen

 • Er mag geen verkoop plaats vinden in gebouwen van de staat of in gezondheidscentra.
 • Verkoop aan consumenten onder de 18 jaar is verboden. Dit moet ook duidelijk zichtbaar zijn in de winkel.

 • Het is verboden bedrijfsmatig tabaksproducten of aanverwante producten (e-sigaretten) gratis aan particulieren uit te reiken, toe te zenden of op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen.
 • In verkooppunten (zowel fysieke winkels als webwinkels) is de reguliere presentatie van te koop aangeboden tabaksproducten of aanverwante producten toegestaan. De verpakkingen mogen daarbij getoond worden in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding. Uit jurisprudentie volgt dat een reguliere presentatie niet verder gaat dan nodig is om in een verkooppunt te tonen welk product voor welke prijs wordt verkocht

 

Verkoop op afstand (webshops)

Nederland heeft de keuze; of verkoop op afstand is verboden of er moeten eisen aan gesteld worden. Het is dus niet verboden… kortom er zijn eisen:

 • Het registreren van detaillisten die grensoverschrijdende verkoop op afstand verrichten aan consumenten
 • Geregistreerde detaillisten zullen openbaar gemaakt worden. Dit gebeurd op een pagina van de NVWA.
 • Er is een natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het verifiëren dat de tabaksproducten of aanverwante producten voldoen aan de eisen/wet.
 • Verplicht hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem

 

Daarnaast geldt het volgende:

 • Het is verboden om e-sigaretten e.d. te verkopen aan landen binnen de EU waar een verbod geldt op grensoverschrijdende verkoop.

 

In de volgende landen is grensoverschrijdende verkoop op afstand verboden (februari 2019):

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk*
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Roemenië
 • Spanje

* voor de grensoverschrijdende verkoop van elektronische sigaretten en navulverpakkingen geldt een registratieplicht.

 • Het reclameverbod geldt voor alle websites, dus ook voor websites van speciaalzaken. De uitzondering op het reclameverbod voor de fysieke speciaalzaak geldt dus niet voor de website.
 • Een webwinkel mag alleen een neutrale uniforme opsomming geven van de aangeboden producten tegen een neutrale achtergrond. Hierbij mag alleen het merk, de merkvariant, de grootte of de inhoud van de verpakking en de consumentenprijs vermeld worden.
 • Er mag 1 afbeelding van het product getoond worden in een gesloten verpakking.
 • Het product mag alleen op de webpagina getoond worden daar waar de consument het direct kan bestellen.
 • Extra afbeeldingen of het vaker tonen van producten om de consument naar de juiste bestelpagina te begeleiden is niet toegestaan.
 • De verpakking die zichtbaar is op de productfoto moet aan de verpakkingseisen voldoen. Dit betekent onder andere dat op de verpakking van e-sigaretten/ navulverpakkingen een gezondheidswaarschuwing moet staan.
 • De verpakkingen mogen alleen getoond worden met deze gezondheidswaarschuwing naar voren toe en in de juiste leesrichting, zodat deze voor de consument goed zichtbaar is.
 • Voor e-sigaretten/navulverpakkingen zonder nicotine geldt de verplichte gezondheidswaarschuwing (nog) niet. Wetgeving op dit punt is in voorbereiding. Webwinkels mogen deze producten alleen in een gesloten verpakking tonen.
 • Het kan voorkomen dat uit de gesloten verpakking van lege navulbare e-sigaretten of losse onderdelen, niet is op te maken welk product te koop wordt aangeboden. In dat geval mogen webwinkels deze producten voorlopig nog uit de verpakking tonen. De producten mogen dan op een neutrale wijze op 1 afbeelding uit de verpakking of in een geopende verpakking getoond worden. Ook dit mag alleen op de pagina waar ze direct besteld kunnen worden.

 

Wat is niet toegestaan?

Buiten de reguliere presentatie van elektronische sigaretten zijn er in webwinkels geen verdere mogelijkheden voor presentatie en reclame.

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld:

 • wervende teksten (ook in fora en productreviews)
 • foto’s van merken of producten
 • het uitlichten, extra tonen of prominent plaatsen van bepaalde producten
 • acties
 • aanbiedingen
 • premiums
 • koppelverkoop
 • spaarsystemen
 • lokkende berichtgeving als ‘recent bekeken’ of ‘andere personen hebben ook deze producten gekocht’

 

Boetes

Houd er rekening mee dat onderstaande opsomming gemaakt is op februari 2019. Ook kunnen er type fouten gemaakt zijn. En kan ik het verkeerd geïnterpreteerd hebben. Kortom er kunnen geen rechten aan ontleend worden 😉

Categorie A

Hoofdzakelijk geldend voor de verkoper.

Overtredingen behorend tot categorie A worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 450. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

 • € 1.350 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden;

 • € 2.250 indien binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan; en

 • € 4.500 indien binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.

Onder deze categorie vallen de volgende punten:

 • Waarschuwingsteksten moeten gericht zijn op de consument.
 • Producten bevatten een bijsluiter.
 • Alle producten die in de handel gebracht worden moeten voldoen aan de gestelde eisen.
 • Verbod op reclame en sponsoring.
 • Gratis weggeven van producten is verboden.
 • Het in verband brengen van e-liquids met bestaande producten, merken of diensten. (detaillist)
 • E-sigaretten e.d. verkopen in openbare gelegenheden, zorginstanties, scholen enz.
 • Duidelijke vermelding in de winkel dat verkoop onder de 18 jaar niet is toegestaan.
 • Het door bijvoorbeeld de groothandel direct laten leveren van producten aan de consument.
 • Het uit de handel halen van producten bij een terug roep actie.

 

Categorie B

Overtredingen behorend tot categorie B worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 45.000. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

 • € 135.000 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden;

 • € 225.000 indien binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan; en

 • € 450.000 indien binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.

Onder deze categorie vallen de volgende punten:

 • Verbod op reclame en sponsoring.
 • Het in verband brengen van e-liquids met bestaande producten, merken of diensten. (detaillist)
 • Iedere uitreiking om niet of tegen een symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een tabaksproduct of aanverwant product ten doel of tot rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg heeft, is verboden.

 

Categorie C

Overtredingen in deze categorie worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 1.360 wanneer de overtreding is begaan door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op de dag waarop de overtreding is begaan minder dan vijftig werknemers telde. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

 • € 2.040 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twaalf maanden zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden;

 • € 2.720 indien binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan; en

 • € 4.500 indien binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.

Overtredingen in deze categorie, die worden begaan door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op de dag waarop de overtreding is begaan vijftig werknemers of meer telde, worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 2.720. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

 • € 4.080 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twaalf maanden zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden;

 • € 5.440 indien binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan; en

 • € 9.000 indien binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.

Onder deze categorie vallen de volgende punten:

 • Verbod op verkoop onder de 18 jaar.
 • Overtredingen bij verkoop op afstand of grensoverschrijdende verkoop.

 

Categorie D

Overtredingen worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 600. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

 • € 1.200 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden;

 • € 2.400 indien binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan; en

 • € 4.500 indien binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.

Onder deze categorie valt het volgende punt:

 • Het rookverbod.
Getagd: / /

Ook te weinig nicotine mag niet

Je kunt het je bijna niet voorstellen, beboet worden wegens te weinig nicotine. Het overkwam een importeur. Het aangegeven nicotine gehalte op de e-liquid flesjes van 4,5 mg/ml… volgens de NVWA inspectie bleek dit na onderzoek 4 mg/ml te zijn.

Natuurlijk moet de bijsluiter kloppen en willen we allemaal weten wat we inademen. En uiteraard zal er ook controle moeten zijn op alles wat onder de warenwet valt. Anders is het hek natuurlijk van de dam en word je als consument niet beschermd tegen grote bedrijven die van alles maar ik je eten stoppen… (stel je voor 😉 )

Toch stond ik even perplex bij die 0,5 mg nicotine te weinig in een flesje e-liquid. Je zou maar te weinig nicotine binnen krijgen!

Getagd: /